Cestovní náhrady se řídí zákoníkem práce a sazby nám stanoví vykláška MPSV ČR