Personalistika

Protože se množí dotazy na to co se má evidovat k zaměstnancům, navrhujeme uspořádání takto :

Personalistika – co by bylo dobré mít u zaměstnance :

1. Základní údaje zaměstnance (náš předtisk)
2. Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti.. (červený dvojlist)
3. Vstupní lékařská prohlídka
4. Pracovní smlouva (Dohoda o pracovní činnosti, Dohoda o provedení práce…)
5. Pracovní řád
6. Školení bezpečnosti práce

*************

Dále ve složce evidovat měsíčně :

1. Evidence pracovní doby (píchačky) – podpis zaměstnance
2. Výplatnice mzdy – podpis zaměstnance

Toto minimálně by měl mít zaměstnavatel u sebe, jednotlivé úřady totiž chtějí každý něco jiného… výborná věc je šanon s personalistikou a v něm na každého zaměstnance mít vedenou složku (rychlovazač) …

Je to jen sdělení, upozornění… nemusíte se tím řídit… můžete si personalistiku uspořádat jiným vhodným způsobem…ale pořád je to časovaná bomba….