Cest. náhrady

Cestovní náhrady se řídí zákoníkem práce a sazby nám stanoví vykláška MPSV ČR