Zaměstnanec

Nástup nového zaměstnance !!!!

My potřebujeme pro zadání do počítače mít jeho základní údaje.

stahuj zde – vyplnit a dodat

My vyhotovíme pracovní smlouvu.

K tomu musí zaměstnanec být seznámen s pracovním řádem – zdenechat podepsat !!

Zaměstnanec musí mít plat dle zákona

§ 3

Nejnižší úrovně zaručené mzdy – pro rok 2019

(1) Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin jsou odstupňovány podle složitosti,

odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací, zařazených do 8 skupin, takto:

v Kč za hodinu v Kč za měsíc
1. 79,80 Kč 13 350 Kč
2. 88,10 Kč 14 740 Kč
3. 97,30 Kč 16 280 Kč
4. 107,40 Kč 17 970 Kč
5. 118,60 Kč 19 850 Kč
6. 130,90 Kč 21 900 Kč
7. 144,50 Kč 24 180 Kč
8. 159,60 Kč 26 700.“.

 

 

(2) Jde-li o zaměstnance, kterým je podle zákoníku práce poskytován plat1) zahrnují skupiny prací podle

odstavce 1 práce zařazené do jednotlivých platových tříd zvláštním právním předpisem2), a to:

a) 1. skupina prací zahrnuje práce v 1. a 2. platové třídě,

b) 2. skupina prací zahrnuje práce ve 3. a 4. platové třídě,

c) 3. skupina prací zahrnuje práce v 5. a 6. platové třídě,

d) 4. skupina prací zahrnuje práce v 7. a 8. platové třídě,

e) 5. skupina prací zahrnuje práce v 9. a 10. platové třídě,

f) 6. skupina prací zahrnuje práce v 11. a 12. platové třídě,

g) 7. skupina prací zahrnuje práce ve 13. a 14. platové třídě a

h) 8. skupina prací zahrnuje práce v 15. a 16. platové třídě.

zde jsou tarify

Pokud stačí zaměstnance mít jen na chvíli – dohoda o provedení práce – zde.