Mzdový výměr VZOR

Vzor: stahuj zde

Titul, jméno, příjmení:  Franta Flinta

RČ:  681113/0842

Datum vystavení: 22.12.2014

 Mzdový výměr

 

Na základě sjednaného druhu práce v pracovní smlouvě

ze dne 1.8.2010 :  prodavačka

stanoví se Vám základní tarifní mzda ve výši 10.200,-Kč měsíčně (2. skupina prací)

s účinností od 1.1.2015.

K této tarifní mzdě Vám mohou být poskytovány prémie a odměny, případně další mzdové náležitosti

(příplatky za práci přesčas, za práci v sobotu a v neděli apod.) podle Pracovního řádu.

Tímto mzdovým výměrem pozbývá platnosti Váš dosavadní mzdový výměr.

 

Ing. Karel Kokoška

jednatel : KOKODAK s.r.o.

 

Převzal dne: …………………

 

Podpis zaměstnance: …………………