Zákon č.: 511/2021 Sb.

511

VYHLÁŠKA

ze dne 15. prosince 2021

o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a
stravného
a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních
náhrad

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 189 odst. 1 zákona č.
262/2006 Sb., zákoník práce:

§ 1

Sazba základní náhrady za používání silničních
motorových vozidel

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí
nejméně u

a) jednostopých vozidel a tříkolek 1,30 Kč,
b) osobních silničních motorových vozidel 4,70 Kč.

Stravné

§ 2

Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 163
odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši

a) 99 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
b) 151 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
c) 237 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

§ 3

Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 176
odst. 1 zákoníku práce ve výši

a) 99 Kč až 118 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
b) 151 Kč až 182 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18
hodin,
c) 237 Kč až 283 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

§ 4

Průměrná cena pohonných hmot

Výše průměrné ceny pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce
činí

a) 37,10 Kč za 1 litr benzinu automobilového 95 oktanů,
b) 40,50 Kč za 1 litr benzinu automobilového 98 oktanů,
c) 36,10 Kč za 1 litr motorové nafty,
d) 4,10 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny.

§ 5

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. Vyhláška č. 589/2020 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání
silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných
hmot pro účely poskytování cestovních náhrad.

2. Vyhláška č. 375/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 589/2020 Sb., o změně
sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a
o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních
náhrad.

§ 6

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.

Ministryně práce a sociálních věcí:
Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.