Celý předpis

Skupina prací
Nejnižší úroveň zaručené mzdy
v Kč za hodinu
v Kč za měsíc
1.
90,50
15 200
2.
99,90
16 800
3.
110,30
18 500
4.
121,80
20 500
5.
134,40
22 600
6.
148,40
24 900
7.
163,90
27 500
8.
181,00
30 400.“.