Zákon č. 405/2021 Sb.

Skupina prací Nejnižší úroveň zaručené mzdy
v Kč za hodinu v Kč za měsíc
1. 96,4 16 200
2. 106,5 17 900
3. 117,5 19 700
4. 129,8 21 800
5. 143,3 24 100
6. 158,2 26 600
7. 174,7 29 400
8. 192,8 32 400.“.