Základní údaje zaměstnance 2018

Prohlášení zaměstnance 2018

Prohlášení zaměstnance 2017

P O T V R Z E N Í zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění

Dohoda o provedení práce

Pracovní smlouva

 

Odkaz jak vyplnit prohlášení zaměstnance 2018 vzor 26