Základní údaje zaměstnance

Prohlášení zaměstnance

Prohlášení zaměstnance 2017

P O T V R Z E N Í zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění

Dohoda o provedení práce

Pracovní smlouva

Výkaz péče o dítě

Odkaz jak vyplnit prohlášení zaměstnance 2018 vzor 26